افزایش نرخ تورم در مرداد / کمترین و بیشترین نرخ تورم استانی

به گزارش خیزش نیوز، بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم کل کشور در مرداد ١۴٠٠ برابر ۴۵,٢ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۴۴.۶ درصد برای دهک‌ ششم تا ۵٠.٠ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۵۴.٨ درصد برای دهک دهم تا ۵٩.٣ درصد برای دهک دوم است.همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٣٣.٣ درصد برای دهک اول تا ۴٨.٨ درصد برای دهک دهم است.فاصله تورمی دهک‌های هزینه‌ایبر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۵,۴ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۶,٢ درصد) ٠,٨ واحد درصد کاهش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.۵واحد درصد کاهش و گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ١.٠ واحد درصد کاهش را نشان می­دهد.برای دریافت اطلاعات تفصیلی به اینجا مراجعه کنید.شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استانهمچنین به گزارش مرکز آمار در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴,٩ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­­­ قم با ١.٨ درصد افزایش است.کل خانوارهادر مرداد ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ٣٣٧,٨ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش نشان می‌­دهد.در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴.٩ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­­­ قم با ١,٨ درصد افزایش است.درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۴٣.٢ درصد بود.بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۵٣.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (٣٧.۶ درصد) است. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۵.٢ درصد رسید.بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان ایلام (۵١.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴٠.٩ درصد) است.خانوارهای شهریدر مرداد ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩۵) به ٣٣۴,١ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش نشان می‌­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان فارس با ۴.۶ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌­ قم با ١.٨ درصد افزایش است.درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۴٢.۴ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (۵٢.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (٣٧.۴ درصد) است.نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ۴۴.۵ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان ایلام (۵٠.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ قم (۴٠.٨ درصد) است.خانوارهای روستاییدر مرداد ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩۵) به ٣۵٨,١ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۵.٨ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ کردستان با ١.٧ درصد افزایش است.درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۴٧,٧ درصد است.بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ ایلام (۵٨.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سمنان (٣٩.٣ درصد) است. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ١۴٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴٨.٧ درصد رسید.بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ کرمانشاه (۵۴.۴درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ تهران (۴٢.۶ درصد) است.برای مشاهده متن کامل خبر به اینجا مراجعه کنید.آخرین اخبار حوزه اقتصاد کلان را در صفحه اقتصاد کلان خیزش نیوز بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *