شرط پرداخت حق اولاد 716 هزار تومانی به کارگران چیست؟ – خبرگزاری تسنیم

شرط کارگران برای دریافت حق اولاد 720 روز بیمه پردازی است و امسال برای اولین بار کارگران متأهل 500 هزار تومان حق عائله مندی دریافت می کنند. با ابلاغ بخشنامه مزد 1403, از اول سال 1403 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دایم یا موقت) مبلغ 2.388.728 ریال (دو میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین می گردد. …

واریز یارانه معیشتی 5/869/800 تومانی از ساعاتی دیگر | عیدانه 1 میلیون تومانی رئیسی برای دهک 1 تا 5 شرط پرداخت حق اولاد، 720 روز بیمه پردازی است. همزمان با تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1403 برای نخستین بار حق عائله مندی (حق همسر) در شورای عالی کار تصویب شد. به این ترتیب، حق تاهل 500 هزار تومانی برای اولین بار به کارگران متاهل (زن و مرد) اعطا خواهد شد. در عین حال، مبلغ حق اولاد برای هر فرزند، سه برابر حداقل حقوق و دستمزد روزانه وزارت کار است. برای سال 1403، این مبلغ معادل 7,166,184 ریال است./خیزش نیوز …

در صورتیکه بیمه شده زن ظرف یکسال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه 60 روز را داشته باشد می تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده کند. کمک بارداری معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده با در نظر گرفتن تعداد روزهای استراحت است و آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده مطابق ماده 63 قانون تامین اجتماعی عبارت از مجموع کل دریافتی مشمول کسر حق بیمه بیمه شده در آخرین 90 روز قبل از …

ابلاغیه آمده است: مبلغ حق تأهل ماهانه 5.000.000 ریال (پنج میلیون ریال) برای کارگران متأهل اعم از مرد یا زن تعیین تا از فروردین ماه سال 1403از سوی کارفرمایان پرداخت شود. اما پرداخت حق تأهل 500هزار تومانی برای اولین بار است که به کارگران متأهل(مرد و زن)پرداخت می شود. درعین حال مبلغ حق اولاد برای هر فرزند، سه برابر حداقل حقوق و دستمزد روزانه وزارت کار است. برای سال 1403، این مبلغ …

. در بند 5این ابلاغیه آمده است: مبلغ حق تأهل ماهانه 5.000.000 ریال (پنج میلیون ریال) برای کارگران متأهل اعم از مرد یا زن تعیین تا از فروردین ماه سال 1403از سوی کارفرمایان پرداخت شود. اما پرداخت حق تأهل 500هزار تومانی برای اولین بار است که به کارگران متأهل(مزد و زن)پرداخت می شود. درعین حال مبلغ حق اولاد برای هر فرزند، سه برابر حداقل حقوق و دستمزد روزانه وزارت کار …

مشمولان طرح فجرانه (خانوار دهک های اول تا هفتم درآمدی) در صورت خرید بسته 523 هزار و 300 تومان به عنوان قیمت مبنای کالاها در سال 1401 را از محل یارانه نقدی و اعتبار تشویقی طرح فجرانه پرداخت کند و مابه التفاوت 220 هزار و 450 تومانی این رقم با مبلغ روز سبد، از محل اعتبار جدید دولت تأمین می شود. در حقیقت این مبلغ مابه التفاوت، هزینه ای است که از محل تورم به معیشت خانوارها تحمیل شده و دولت …

یا زن تعیین تا از فروردین ماه سال 1403از سوی کارفرمایان پرداخت شود. اما پرداخت حق تأهل 500هزار تومانی برای اولین بار است که به کارگران متأهل(مزد و زن)پرداخت می شود. درعین حال مبلغ حق اولاد برای هر فرزند، سه برابر حداقل حقوق و دستمزد روزانه وزارت کار است. برای سال 1403، این مبلغ معادل 7,166,184 ریال است. یک کارگر با داشتن یک یا چند فرزند، باید پرداخت 720روز حق بیمه را در سابقه خود داشته باشد در غیر این صورت نمی تواند از مزایای حق اولاد برخوردار شود. در گذشته پرداخت حق اولاد تنها محدود به دو فرزند بود ولی در راستای تشویق به افزایش جمعیت سقف تعداد اولاد نیز برداشته شده است. …

واریز یارانه معیشتی 5/869/800 تومانی از ساعاتی دیگر | عیدانه 1 میلیون تومانی رئیسی برای دهک 1 تا 5 با توجه به تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1403، برای اولین بار حق عائله مندی (حق همسر) به مبلغ 500 هزار تومان برای کارگران متاهل اعطا خواهد شد. در این حقوق، حق اولاد نیز به عنوان یکی از مزایای مخصوص کارمندان متاهل در نظر گرفته می شود و به صورت ماهیانه همراه با سایر مزایا به حساب آن ها …

به گزارش هاناخبر ، براساس ماده 67 قانون تامین اجتماعی در صورتیکه بیمه شده زن ظرف یکسال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه 60 روز را داشته باشد می تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده کند. کمک بارداری معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده با در نظر گرفتن تعداد روزهای استراحت است و آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده مطابق ماده 63 قانون تامین اجتماعی عبارت از مجموع کل د …

گیل خبر/ به نقل از خیزش نیوز: شرط پرداخت حق اولاد، 720 روز بیمه پردازی است. همزمان با تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1403 برای نخستین بار حق عائله مندی (حق همسر) در شورای عالی کار تصویب شد. به این ترتیب، حق تاهل 500 هزار تومانی برای اولین بار به کارگران متاهل (زن و مرد) اعطا خواهد شد. در عین حال، مبلغ حق اولاد برای هر فرزند، سه برابر حداقل حقوق و دستمزد روزانه وزارت کار است …

سوی کارفرمایان پرداخت شود. اما پرداخت حق تأهل 500هزار تومانی برای اولین بار است که به کارگران متأهل(مزد و زن)پرداخت می شود. درعین حال مبلغ حق اولاد برای هر فرزند، سه برابر حداقل حقوق و دستمزد روزانه وزارت کار است. برای سال 1403، این مبلغ معادل 7,166,184 ریال است. یک کارگر با داشتن یک یا چند فرزند، باید پرداخت 720روز حق بیمه را در سابقه خود داشته باشد در غیر این صورت نمی تواند از مزایای حق اولاد برخوردار شود. در گذشته پرداخت حق اولاد تنها محدود به دو فرزند بود ولی در راستای تشویق به افزایش جمعیت سقف تعداد اولاد نیز برداشته شده است. …

فروردین ماه سال 1403از سوی کارفرمایان پرداخت شود. اما پرداخت حق تأهل 500هزار تومانی برای اولین بار است که به کارگران متأهل(مزد و زن)پرداخت می شود. درعین حال مبلغ حق اولاد برای هر فرزند، سه برابر حداقل حقوق و دستمزد روزانه وزارت کار است. برای سال 1403، این مبلغ معادل 7,166,184 ریال است. یک کارگر با داشتن یک یا چند فرزند، باید پرداخت 720روز حق بیمه را در سابقه خود داشته …

کارگران از 5 میلیون و 308 هزار تومان به 8 میلیون تومان افزایش یافت. به دنبال افزایش 35 درصدی حداقل دستمزد 1403 دریافتی کارگران با احتساب مبلغ بن خواروبار، کمک هزینه مسکن، حق اولاد و سایر مزایای جانبی، مزد به 11 میلیون و 107 هزار تومان افزایش یافت. حقوق ماهانه 71.550.000 ریال کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار 16.000.000 ریال کمک هزینه مسکن …

شامل :کمک هزینه عائله مندی (برای افراد واجد شرایط) کمک هزینه اولاد (بابت فرزند اناث تا زمانی که ازدواج نکرده و فاقد شغل هستند و فرزند ذکور تا سن 19 سالگی تمام و بعد از آن به شرط تحصیلات دانشگاهی یا ازکارافتاده نیازمند باشد و فرزندخوانده طبق شرایط فرزند اناث و ذکور) حق سنوات برای افرادی که قبل از بازنشستگی، بیش از 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند (از ابتدای سال بعد از سال برقراری) کمک هزینه مسکن کمک به تأمین معیشت همچنین کمک هزینه همسر متکفل فرزند (برای بازماندگان واجد شرایط) به صورت ماهیانه پرداخت می شود. …

صفحه اقتصاد – با توجه به اینکه مبالغ مربوط به پایه های سنوایت سال گذشته کارگران حسب مورد جزء مزد ثابت یا مزد مبنای کارگران محسوب می شود و با عنایت به این که به موجب مصوبه شورای عالی کار درصد افزایشات در خصوص سایر سطوح مزدی حسب مورد باید بر روی مزد ثابت یا مزد مبنای کارگران اعمال شود. بنابراین، پایه های سنواتی سال های قبل نیز مشمول این افزایشات قرار می گیرد و نتیجه حاصل باید با پایه سنوات سال جاری جمع گردد. …

ماه صادر نمایند. جدول خلاصه اقلام مصوبه افزایش حقوق سال 1403 ردیف عنوان مبلغ (ریال) 1 ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 4.829 2 ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات 68.766 3 حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری 35.589.600 …

علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی موضوع جزء (1-2) بند الف این تبصره است پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در …

ساعت 24- همزمان با تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1403 برای نخستین بار حق عائله مندی (حق همسر) در شورای عالی کار تصویب شد. به این ترتیب، حق تاهل 500 هزار تومانی برای اولین بار به کارگران متاهل (زن و مرد) اعطا خواهد شد.

…. 5- امتیاز حق اولاد برای فرزندان اول و دوم به ازای هر اولاد 1780 امتیاز، معادل حدود 860 هزار تومان و برای فرزند سوم (و بیشتر)، به ازای هر فرزند (سوم و بیشتر)، 2314 امتیاز معادل 1،117 هزار تومان خواهد بود. 6- 3،000 امتیاز ترمیم حقوق (به مانند سایر اقلام امتیازی)، در ضریب سال ضرب می شود و رقم ریالی آن در سال 1403 معادل 1،448 هزار تومان خواهد شد. 7- امتیاز فوق …

این هستیم که با این اصلاحیه، افزایش حقوق کارگران در بودجه تعیین شود. همچنین برخی تشکل های کارگری معترضند که چرا فقط از یک تشکل در شورای عالی کار حضور دارند و به دنبال این هستیم که از هر تشکل یک عضو در شورای عالی کار حضور داشته باشند. رعیتی فرد معاون وزیر کار هم در توضیح جزئیات این مصوبه گفت: حداقل مزد روزانه با 35 درصد افزایش به 2 میلیون و 388 هزار و 728 ریال افزایش یافت. حق اولاد به …

و قانون کار باشند و در زمره بازنشستگان، از کارافتادگان کلی، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه شدگان اختیاری نبوده و از اتباع خارجی نیز نباشند. علاوه بر این با توجه به ماده 6 قانون مزبور، بیمه شدگان بیکار باید حداقل 6 ماه سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه را دارا باشند و حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ بیکاری، مراتب بیکاری خود را به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند …

دنی آلوس اوایل این هفته بعد از 14 ماه از زندان آزاد شد. ستاره سابق بارسلونا و تیم ملی برزیل در ژانویه 2023 به دلیل تجاوز جنسی به یک زن در کلوپ شبانه بارسلونا بازداشت شد و در دادگاهی که در ماه گذشته برگزار شد به 4 سال و 6 ماه زندان و پرداخت 150 هزار یورو غرامت محکوم شد. دادستانی هفته گذشته آزادی به شرط وثیقه 1 میلیون یورویی را تایید کرده بود اما بازیکن از دسترسی به ثروتش محروم است و نتوانست این …

) در صورت خرید بسته 523 هزار و 300 تومان به عنوان قیمت مبنای کالاها در سال 1401 را از محل یارانه نقدی و اعتبار تشویقی طرح فجرانه پرداخت کند و مابه التفاوت 220 هزار و 450 تومانی این رقم با مبلغ روز سبد، از محل اعتبار جدید دولت تأمین می شود. در حقیقت این مبلغ مابه التفاوت، هزینه ای است که از محل تورم به معیشت خانوارها تحمیل شده و دولت آن را در طرح کالابرگ از محل منابع خود جبران می کند. …

یارانه جدید دولت تأمین شده است. طبق اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قیمت روز 11 قلم کالای موجود در سبد کالابرگ الکترونیک 743 هزار و 750 تومان است که مشمولان طرح فجرانه (خانوار دهک های اول تا هفتم درآمدی) در صورت خرید بسته 523 هزار و 300 تومان به عنوان قیمت مبنای کالا ها در سال 1401 را از محل یارانه نقدی و اعتبار تشویقی طرح فجرانه پرداخت کند و مابه التفاوت 220 هزار و 450 تومانی …

و نمی شود که در چهل و پنچ سال بعد از تشکیل جمهوری اسلامی در این سه استان سالانه کمتر از یک کیلومتر آزاد راه ساخته شده است؟ آیا نباید دولت ها بویژه دولت های احمدی نژاد که در هشت سال هشتصد میلیارد دلار درآمد داشت، هشت کیلومتر آزاد راه در این استان ها نساخت جوابگوی حوادث جاده ای به مردم و نمایندگان می بودند و باشند . آیا از مردم مظلوم تر نزد نمایندگان مجلس وجود نداشت که فقط …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *