17 اولویت رئیس کل جدید بانک مرکزی | از آزادسازی دلارهای بانکی تا برخورد با ریشه های تورم – همشهری

گفته کارشناسان فردی باید بر مسند نظام پولی و ارزی بنشیند که با متفکران دولت سیزدهم هم نظر باشد. از ماموریت های اصلی بانکی مرکزی حفظ ارزش پول ملی، کنترل نقدینگی و کنترل تورم است. احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده به دنبال تامین کسری بودجه از راه های غیرتورمی هستیم و شاید این ماموریت صالح آبادی را در بانک مرکزی تا حدی راحت کند. به گفته کارشناسان، ساختار غلط نهادسازی در کشور، محدودیت …

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی، عنوان کرد: پس از چند هفته از آغاز رسمی دولت سیزدهم رئیس کل بانک مرکزی تعیین شده است که آقای صالح آبادی نیرویی تجربه دار در حوزه مسائل پولی و بانکی، ارزی به ویژه صاحب تجربه در حوزه بازار سرمایه نیز است که قطعا این تجربیات می تواند به رویکرد تحقق برنامه ها و مأموریت های بانک مرکزی کمک کند و …

14 مهرماه رئیس جدید بانک مرکزی تعیین شد و وزیر اقتصاد چهار مسئولیت حفظ ارزش پول و مهار تورم، هدایت اعتبار به فعالیت های مولد و نظارت مؤثر بر شبکه بانکی را بر عهده علی صالح آبادی گذاشت. در این میان بخش خصوصی 7 انتظار مهم از مرجع سیاستگذاری پولی کشور دارد که امیدواریم در دولت سیزدهم به آن توجه شود. اولین نکته استقلال بانک مرکزی است. ضرورت دارد رئیس کل برای حفظ استقلال بانک مرکزی از …

40 درصد موقتی است و راه حل اساسی در حمایت از مصرف کنندگان دهک های محروم انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تولید شیرخام به انتهای آن است. بنی طبا در توضیح بیشتر گفت: در حال حاضر برای واردات نهاده های خوراک دام یارانه به شکل پرداخت ارز ترجیحی 4200 تومانی انجام می شود که مشکلات موجود در تامین و بازار نهاده ها نشان از عدم موفقیت آن دارد، در حالی که می توان این یارانه را به شکل های مختلف به دهک های محروم برای خرید شیر و محصولات لبنی اختصاص داد. وی از دولت خواست با اعتماد بیشتر به بخش خصوصی و استفاده از نظرات کارشناسی آن ها از دخالت خود در بازار بکاهد و به جای آن نظارت را افزایش دهد. …

فساد مالی و اداری استیضاح می شود و معاون او به مقام ریاست جمهوری می رسد. آقای کارلوس وزیر دارایی برزیل، در مصاحبه های مختلف اذعان کرده بود که اطلاع زیادی از اقتصاد ندارد. او گروه کوچکی از اقتصاددان ها را مامور به ارائه برنامه ای برای مهار تورم کرد. او افزود: این تیم اقتصادی بعد از اینکه پیشینه تورم را در برزیل مورد مطالعه قرار دادند، پیشنهاد کردند که برای مهار تورم برنامه ای فراتر از …

شناخت بازار سرمایه است. البته نباید فراموش کرد که استقلال بانک مرکزی مولفه مهمی است و باید آقای صالح آبادی نیز در این خصوص تلاش کند. البته تسلط ایشان مهم است و می تواند کمک شایانی به دولت در خصوص تأمین نقدینگی و کسری بودجه کند. به نظر بنده اگر بازار سرمایه و بازار پول را یکپارچه و هم عرض ببینیم، این گزینه در کنار تفکراتی که آقای خاندوزی دارد می تواند تأمین کننده خواسته فعالین بازار باشد …

و هزینه های کشور به هیچ وجهه با هم همخوانی ندارند و شاید کمتر از 50 درصد درآمدهای کشور در5 ماه گذشته حاصل شده و دولت مجبور شده عمدتا از تنخواه گردان بانک مکزی استفاده کند و همین موضوع باعث افزایش پایه پولی و دامن زدن به تورم شده است. در این شرایط انتظار از رئیس کل جدید بانکی مرکزی سامان دادن به این شرایط و کنترل تورم است. سامان دهی با بازار ارز: صالح آبادی در شرایطی از امروز نخستین روز …

برداشت های بانک ها از بانک مرکزی کنترل شود که این موضوع بر تورم اثر گذار است. صالح آبادی کسری بودجه و نیاز دولت به نقدینگی را یادآور شد و گفت: اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی و کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی یکی از ریشه های تورم است. رئیس بانک مرکزی افزود: فروش اموال مازاد شبکه بانکی یکی از موضوعات است که دنبال خواهد شد. وی قول داد ثبات در بازار ارز توسط بانک مرکزی و سایر اعضای …

نیز به خطر افتاد. اینجا بود که دنیا به ادبیات جدیدی در مورد بانک مرکزی رسید و ثبات مالی را به وظیفه بانک مرکزی در ثبات قیمت ها اضافه کرد. حال اما در اقتصاد ایران، با بانک مرکزی طرف هستیم که قدمتی 60 ساله دارد و اما همچنان پس از آزمون خطاهای بسیار به اسلوبی پایدار برای کمک به اقتصاد نرسیده است. موردی می شماریم؛ 1. نرخ رشد نقدینگی، تورم و نرخ ارز در چهاردهه اخیر و به صورت سالانه به ترتیب 26، 25 و …

روند بازار ارز روز چهارشنبه اثر داشت، انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی بود. صالح آبادی، رئیس جدید بانک مرکزی عنوان کرده است که کنترل تورم، ثبات در بازار ارز، نظارت بر شبکه بانکی، جلوگیری از افزایش پایه پولی، هدایت منابع بانکی به بخش های مولد، ارائه مشوق ها برای توسعه صادرات غیرنفتی و تعامل با کشورهای همکار در حوزه مبادلات ارزی مهم ترین برنامه های بانک مرکزی در آینده است. به گفته فعالان …

مالی دولت برای تامین منابع کسری بودجه به تورم منجر نشود. در واقع، چنین استدلال می شود که اگر دولت کسری بودجه خود را با استقراض از بازار و با روش انتشار اوراق دنبال کند، نقدینگی ثابت می ماند و از طرفی تورم دیگر از جانب نقدینگی افزایش نمی یابد. به همین دلیل استقراض دولت با روش انتشار اوراق، بهترین و سالم ترین روش تامین کسری بودجه در میان راه های استقراضی است. بانک مرکزی با استفاده از این ابزار به …

. اینکه آیا او قدرت نه گفتن به سیاستمداران برای عدم چاپ پول را دارد یا خیر، در هفته های آتی و همزمان با تدوین لایحه بودجه 1401 مشخص می شود. بیشتر بخوانید: تکمیل تیم امام صادقی های دولت رئیسی با پیوستن علی صالح آبادی برنامه های او چیست؟ خاندوزی، وزیر اقتصاد انتصاب رسمی رییس کل بانک مرکزی توسط هیات دولت را در توییتی این گونه تبریک گفت: برای ایشان در مسوولیت …

و منتشر می کنند جعلی هستند. رییس کل بانک مرکزی در پیامی خواستار اجتناب و خودداری از ارسال هرگونه پیام تبریک، تاج گل، درج پیام تبریک به هر شکل و سایر اقدامات متناظر و مشابه شد. رییس جدید بانک مرکزی اولویت های خود را اعلام کرد کنترل تورم، ثبات بازار ارز و نظارت بر شبکه بانکی از اولویت های مهم بانک مرکزی در دوره جدید است. کنترل پایه پولی، نظارت بر اضافه برداشت بانک ها از منابع …

انده است توانایی لازم برای مهار تورم و ثبات اقتصادی را نخواهد داشت. اما به خاطر تخصص مالی و بانکی که دارد شاید بتواند برای ثبات مالی و نظارت بانکی مفید باشد. امیدوارم از دل هدایت اعتبار، توزیع رانتی اعتبار بیرون نیاید . نقدینگی مهم ترین اولویت صالح آبادی باشد این موضع گیری ها در حالی است که رئیس جمهور با بیان اینکه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از سوی وزیر اقتصاد موجب ایجاد هماهنگ …

دیریت کنند، افزود: تصمیم گیری ها باید طوری باشد که قیمت ها در بازار با نظارت دقیق و اعمال سیاستهای اصولی کارشناسانه متعادل شوند. چرا که قیمت ها در بازار از نرخ ارز تبعیت می کنند و اگر آشفته بازار ارز ادامه داشته باشد، نه تنها کنترل بازار سخت بلکه مردم نیز از عملکرد دولت و بانک مرکزی ناراضی و ناامید می شوند. از طرفی اینکه صالح آبادی اعلام می کند تقویت تعاملات بانکی و تعامل با بخش خصوصی اولویت های …

اضافه برداشت های بانک ها از بانک مرکزی کنترل شود که این موضوع بر تورم اثر گذار است. صالح آبادی ادامه داد: موضوع دیگر، کسری بودجه دولت و نیازی که دولت به نقدینگی دارد است که اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی و کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی یکی از ریشه های تورم است؛ البته با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه های دولتی تلاش می کنیم از روش های غیر تورم زا منابع درآمدی دولت …

گونه ای که اضافه برداشت های بانک ها از بانک مرکزی کنترل شود که این موضوع بر تورم اثر گذار است. صالح آبادی ادامه داد: موضوع دیگر، کسری بودجه دولت و نیازی که دولت به نقدینگی دارد است که اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی و کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی یکی از ریشه های تورم است؛ البته با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه های دولتی تلاش می کنیم از روش های غیر تورم زا منابع …

شبکه بانکی، دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی و همچنین ناترازی در درآمد و هزینه سیستم بانکی وجود دارد، با همکاری سیستم بانکی و بانک ها مرتفع کنیم؛ به گونه ای که اضافه برداشت های بانک ها از بانک مرکزی کنترل شود که این موضوع بر تورم اثر گذار است. صالح آبادی ادامه داد: موضوع دیگر، کسری بودجه دولت و نیاز دولت به نقدینگی است که اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی و کسری بودجه از طریق منابع بانک …

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، سیداحسان خاندوزی در پیامی در صفحه شخصی خود نوشت: با رای امروز هیات دولت، دکتر علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی تعیین شد. برای ایشان در مسئولیت: حفظ ارزش پول و مهار تورم، هدایت اعتبار به فعالیتهای مولد، و نظارت موثر بر شبکه بانکی، آرزوی توفیق روزافزون دارم. …

در جلسه روز چهارشنبه (14 مهرماه) هیئت وزیران به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه آقای علی صالح آبادی که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی معرفی شده بود، از دولت رأی اعتماد گرفت. رئیس جمهور پس از انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی با تأکید بر اینکه نقش بانک مرکزی درحفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم بسیار اساسی است، گفت: بانک مرکزی باید به صورت …

دولتی از این جمله اند؛ چراکه تداوم تورم از بدهی آنها که به پول رایج است، می کاهد و ارزش دارایی هایشان را که غیرپولی است، افزایش می دهد. گذشته از کاسبان مرئی تورم، کاسبان کم و بیش نامرئی دیگری هم هستند که با سفته بازی در بازار زمین، مسکن، ارز، طلا و سایر بازارهای سفته بازی، سودهای کلان بادآورده می برند و با این کار خود بازارها را حبابی و متلاطم می کنند. مهار نرخ تورم و ایجاد ثبات نسبی در سطح اقتصاد …

گزینه برای ریاست کل بانک مرکزی باشد، به ویژه اینکه به نظر میرسد اشتراک دیدگاهها بین صالح آبادی و خاندوزی در حوزه های اقتصادی، در مقایسه با دولت های قبل بسیار بیشتر بوده و همین امر، میتواند به سال ها ناهماهنگی و اختلاف نظر بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که در دولت های مختلف، سبقه تاریخی داشته و هزینه های مختلی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است، پایان دهد، اختلافاتی که یک نمونه بارز آن – که در اواخر دولت روحانی به دعوای علنی دژپسند و روحانی در رسانه ها بدل شد – بحران بازار سرمایه در سال 99 را رقم زد و با فرصت سوزی و ایجاد هزینه های بسیار برای کشور، میلیون ها سهامدار را به خاک سیاه نشاند. …

… نوری یادآور شد: انتظار من، قرار دادن تیم اقتصادی قوی تری در دولت سیزدهم بود، اما باید زمان داد تا این افراد برنامه خود را جلو ببرند و به نظر پس از شش ماه فرصت خوبی برای قضاوت آن ها است. وی اظهار داشت: برخی کار ها مثل: کنترل تورم، ثبات در قیمت ارز و نظارت در بازار باید روزانه انجام شود و در کوتاه مدت اثرات آن را به مردم ثابت کرد. وقتی می گویم شش ماه بعد باید در خصوص تیم اقتصادی دولت …

باید برای تحریم ها و محدودیت ها چاره ای پیدا کنیم تا با افزایش عرضه، قیمت کاهش پیدا کند و از سوی دیگر با برطرف کردن مشکلات زیرساختی اقتصاد ایران مانند تورم، افزایش قیمت ارز را نیز مانند دیگر بازار ها کند کنیم. در غیر این صورت و با دستور و اجبار قطعا راه به جایی نخواهیم برد. به گفته آرگون، آنچه در بازار ارز بیشترین اهمیت را دارد، ثبات در نرخ و پیش بینی پذیری آینده است، یعنی سیاست ها باید …

مدتی که از ریاست جمهوری او و تشکیل دولت سیزدهم می گذرد، گرانی ها به شکل افسارگسیخته ادامه داشته و در مقابل ابراهیم رئیسی هم به صدور دستور هایی مقابل دوربین رسانه ها اکتفا کرده یا گفته مردم به قیمت کالا های اساسی نظارت کنند! اولین دستور اقتصادی رئیسی درمورد نرخ ارز بود. او اعلام کرد که دستور داده ام به سرعت نرخ ارز کاهش یابد. بلافاصله بعد از این دستور بازار ارز با نوسان دوباره ای روبرو …

صورت گرفته بود، به صورت کامل محقق نشد. در نیمه ابتدایی هفته بازار روندی کم نوسان و آرام را سپری کرده است، اما در نیمه دوم هفته و علی رغم تعطیلی روزهای سه شنبه و پنج شنبه، پس از انتشار خبر مهم انتخاب علی صالح آبادی و تکمیل آخرین حلقه از تیم اقتصادی دولت سیزدهم، مسیر نمودار بهای معاملات تغییر کرد. بازار ارز در این هفته کار خود را در حالی آغاز کرد که در هفته پیشین و در سایه انتشار …

به جناب آقای دکتر صالح آبادی برای پذیرش این مسئولیت سخت، اعتقاد دارم ایشان با سابقه علمی و تجربه ای که در بازار مالی و سیستم بانکی اندوخته اند، قادرند سیاست های پولی، اعتباری و ارزی کشور را در جهت مهار تورم و تثبیت شرایط اقتصادی، راهبری کنند. در خاتمه خداوند را شاکرم که طی مدت بیش از دو دهه فعالیت در شبکه بانکی، شریک و همراه مجاهدت ها و اهتمام کارکنان ساعی نظام بانکی و بانک مرکزی برای …

اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و موانع پیش روی تحقق آن در دولت جدید، گفت: هدف از مالیات بر عایدی سرمایه نوعی بازدارندگی است. وقتی منابع و نقدینگی ها به سمت احتکار در حوزه زمین، خانه، خودرو، طلا و ارز نرود و نقدینگی ها به سمت تولید سوق داده شود این نوع مالیات وضع خواهد شد. وی با اشاره به تصویب طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار با هدف افزایش سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و تسهیل کسب و کار، گفت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *